top of page
1.png

REBETİKO

NEDİR ?

''Rebetiko'' sözcüğü Yunan kökenli bir sözcük olup Rebet, sözcüğünden türemiştir. Rebet sözcüğü, "otoriteye boyun eğmeyen" anlamına gelmektedir. Rebetiko, 19. yüzyıl sonlarında Yunanistan'da rebetler tarafından oluşturulan ve yayılan bir müzik türüdür. 20. yüzyılın başlarında Kurtuluş Savaşı'nın da etkisiyle yaşadığı bölgeleri terk edip daha büyük şehirlere yerleşen sığınmacı, yoksul Rumlar; Rebetlerle aynı toplumsal yaşamı paylaşmaya başladılar.  Bu sayede Rebetiko müzik türü sığınmacılar arasında oldukça yaygın hale geldi.

Bir süre sonra zengin ve varlıklı sığınmacılar kendi taverna ve Kafe Amanlarını açtılar ve buralarda rebetiko müziğinin yayılmasını sağladılar. Bu sırada Yunan Halk Müziği doyum noktasına ulaştı. Ülkenin kentsel gelişimi nedeniyle de daha önce halkta uyandırdığı eski duyguları uyandırmamaya, halkı etkilememeye başladı. Halkta oluşan bu duygu boşluğu rebetiko müziği sayesinde dolduruldu.

2.png
4.png

Rebetiko müziğinin başlıca çalgıları buzuki, bağlama ve gitardır. Şarkılar sanatsal yönden zayıftır, ahenksizdir ve melodileri kulak tırmalayıcıdır. Rebetiko sanatçıları genelde erkektir ve sesleri ağırdır. Şarkıların konuları genelde aşk, özlen, ölüm, yoksulluk gibi karamsar olsa da rebetiko müziğinin melodileri neşeli, hareketlidir. Rebetiko müziğinin bilinen bazı sanatçıları Vassilis Tsissanis, Rita Abacı, Haris Aleksiu, Yorgo Batis, Yovan Çavuş gibi isimlerdir.

3.png
bottom of page